Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Instaboost s. r. o., Stádlecká 897 Klánovice, 190 14 Praha 9 Česká Republika , prodávající je zapsaná pod spisovou značkou C 326648  v Obchodním registru Městského soudu v Praze , IČO: 08914613 , , („InstaBoost“), provozovatel internetového obchodu www.instaboost.cz, prohlašuje, že všechny osobní údaje (dále jen „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními z oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně proto věnujeme náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1.   Osobní údaje a jejich zpracování

1.1.  Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje — Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.
 • Údaje o Vašem požadovaném zacílení — Údaj o Vás nebo o Vašem projektu, lokalitu zacílení, požadované zacílení na profily, hashtagy a pohlaví.
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy až do jejího ukončení – Údaje o Vašem Instagramu a o Vašem účtu na naší webové stránce. Přihlašovací jména a hesla.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy, shromažďujeme:

 • Jméno a kontaktní údaje – e-mailová adresa a křestní jméno.
 • Demografické údaje –země, údaj o pohlaví.

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje o komunikaci mezi Instaboost a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Instaboost

1.2.  Účely zpracování osobních údajů

 • Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
  • Zpracování objednávky produktu nebo služeb, objednaných prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace či zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nevyhnutelnost pro splnění kupní smlouvy a pro vybrané údaje je to také splnění právních povinností (např. účetní doklady).
  • Upozornění na dostupnost služby. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti služby, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
  • Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě nevyhnutelného splnění těchto smluv.
  • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za cílem komunikace s Vámi a pro individuální přizpůsobování této komunikace. Můžeme Vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci, nebo jinou formou, abychom Vám připomněli, že máte produkt v online košíku, pomohli Vám s dokončením vaší objednávky, oznámili Vám aktuální stav Vaší žádosti, objednávky nebo reklamace, nebo k reklamaci získali další informace, či abychom Vás upozornili, že musíte vykonat akci nutnou pro zachování aktivního stavu vašeho účtu. Pokud u nás nakupujete jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném zájmu společnosti Instaboost, jak je popsáno výše.
  • Zlepšování služeb. Údaje používáme pro neustálé zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň s cílem uskutečňovat informované rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence. To vše na základě našeho oprávněného zájmu, který se odvíjí od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům, používáme Vaše osobní údaje pro účely zlepšování v anonymizované podobě.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat i z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, pro zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
 • Marketingové nabídky.
  • Newsletter na e-mail (obchodní oznámení)
   • Zasíláme Vám obchodní oznámení týkající se produktů obdobných těm,, které jste si již zakoupili.
   • Tato obchodní oznámení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu. Pro odhlášení se z odběru můžete též přímo kontaktovat náš zákaznický servis, nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.
   • V případě, že se z odebírání obchodních oznámení odhlásíte, nebudeme Vaše elektronické kontakty pro tyto účely nadále využívat. Začneme je opět využívat pouze pokud je znovu zaregistrujete nebo si o obnovení odběru vysloveně požádáte.
  • Marketingové nabídky, které se Vám zobrazují, mohou být vybrané na základě dalších informací, které jsme o Vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používaní z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vaším prohlížečem, údaje o prokliknutí, zobrazených obchodních oznámeních, navštívených produktech). Nevykonáváme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky.
  • Pokud u nás nakupujete jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném konvenčním marketingu.
  • Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme údaje na základě Vašeho souhlasu.
  • Proti těmto zpracováváním máte právo vznést námitku, a to kdykoliv a bezplatně. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
 • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Instaboost
  • V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povolené cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Instaboost, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Instaboost a pro účely internetové reklamy společnosti Instaboost. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

1.3.  Poskytování osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou poskytnuty třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze pokud je to nevyhnutelné v rámci plnění kupní smlouvy a na základě oprávněného zájmu anebo pouze pokud jste s tímto postupem dopředu vyslovili souhlas.

 • a) sesterským společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy pro výkon interních procesů a postupů
 • b) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb s cílem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • c) přepravcům s cílem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy
 • d) našim partnerům ve věrnostních schématech, do kterých se zapojíte
 • e) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám zapojeným do zpracování dat;
 • f) třetím stranám, např. právním zástupcům, soudu s cílem vymáhání nebo uzavření jakékoliv smlouvy s Vámi;
 • g) veřejným orgánem (např. policie)
 • h) třetím stranám vykonávajícím průzkumy mezi zákazníky

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, správce za tato zpracování nenese zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2.   Zákaznické konto a nákup bez registrace

 • a) V rámci uzavření smlouvy Vám zakládáme zákaznické konto, které je zabezpečené heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům včetně jejich editace. Díky zákaznickému kontu můžete nahlížet do svých údajů o dokončených i nedokončených objednávkách a také upravovat zasílání newsletteru.
 • b) Pokud si pro uskutečnění nákupu nepřejete založit zákaznické konto, můžete v našem e-shopu nakoupit bez registrace – tj. jako nečlen.

3.   Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1.  Zabezpečení osobních údajů

 • a) Vaše osobní údaje se k nám přenáší v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer).  Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečujeme pomocí technických a organizačných opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování či šíření.
 • b) U našich partnerů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 • c) Přístup do Vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadaní Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje neoznamovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontě vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména pokud sdílíte počítač spolu s jinými uživateli. Instaboost nepřebírá zodpovědnost za zneužití použitých hesel. Zodpovědnost přebírá Instaboost pouze tehdy, pokud tuto situaci sám přímo způsobí.

3.2.  Období zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 •  Po dobu nezbytnou pro zajištění všech práv a povinností, které vyplývají z kupní smlouvy, tj. během objednávky a záruční lhůty
 • 1 rok od skončení záruční lhůty z důvodu řešení potenciálních sporů
 • Po dobu, po kterou je Instaboost povinen jako správce uchovávat data podle všeobecně závazných právních přepisů. Účetní doklady např. faktury vystavené společností Instaboost, jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 ti let od jejich vystavení
 • Souhlas pro zasílání upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání
 • Souhlas se zasíláním marketingových nabídek je platný 4 roky nebo do jeho odvolání
 • Recenze 6 let
 • Pomáháme potřebným 10 let
 • Komunikace 2 roky
 • Soutěže 1 rok

V ostatních případech vyplývá období zpracování z účelu zpracování nebo je dané právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4.   Práva subjektů

 • a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • b) Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů děláme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požádat, abychom takto vzniklý problém odstranili, zejména můžete požadovat o opravu, doplnění, likvidaci osobních údajů či jejich blokaci
 • c) Máte taktéž právo kdykoliv se se svou žádostí obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 • d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Instaboost potřebuje pro splnění zákonných povinností (např. vyřízení již uložené objednávky) či na ochranu svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde také v případě, že osobní údaje nebudou potřebné pro stanovený účel nebo pokud bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5.   Webové stránky

5.1.  Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka pro Vás byla relevantní, zajímavá a uživatelsky přínosná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uložené ve vašem počítači, smartphonu či jiném zařízení a které se používají ve vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svou objednávku
 • zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašeho pohybu na stránkách a využitých funkcích
 • zjišťování informací o prohlížení reklam, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách, mohou být zobrazeny reklamní agentuře v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však není možné identifikovat.

5.2.  Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách je možné rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, jsou smazány ihned po opuštění našich stránek. Dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, zůstávají uložené ve Vašem zařízení déle, nebo dokud je manuálně neodstraníte (čas uložení souborů cookie ve Vašem zařízení záleží na nastavení samotné cookie a na nastavení Vašeho prohlížeče).

Cookies je dále možné rozdělit dle jejich funkčnosti na:

 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak ho uživatelé používají
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

5.3.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies je možné pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo je omezit na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Účinný nástroj na správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/sk/

5.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být provozovány a vlastněny dalšími společnostmi či organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv informace, materiál, produkty nebo služby nacházející se na těchto webových stránkách, nebo jsou dostupné jejich prostřednictvím.

6.   Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů či žádostí týkajících se těchto Zásad, nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené níže v těchto Zásadách, nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@instaboost.cz

Instaboost s. r. o.

Stádlecká 897

Praha 9 Klánovice, 190 14

Česká republika

IČO: 08914613

Zákaznický servis: info@instaboost.cz

7.   Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 18. 5. 2018.